นักเศรษฐศาสตร์ วินิจฉัยอาการประเทศไทยเข้าข่าย “คนป่วยแห่งเอเชีย” แถมมีโรคแทรกซ้อน และให้ยาผิดมาตลอด

ตรวจอาการ “คนป่วยแห่งเอเชีย” นักเศรษฐศาสตร์ชี้เศรษฐกิจไทยอ่อนแอหนัก ติดโรคเพียบ ทั้ง “แก่-หย่อนสมรรถภาพสายตาสั้น” แนะใช้มาตรการภาษีกระตุ้นเอกชนลงทุน เลิก wait and see- อดีต รมว.คลัง ชงลดขนาดรัฐ พ่วงรื้อใหญ่ กม. คุมสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ