ในเวลา 35 ปี คนจีน 800 ล้านคน หลุดพ้นจากความยากจน จีนก้าวออกจาก “กับดักความยากจน” ได้อย่างไร?

ประสบการณ์ของจีนในเรื่องการขจัดความยากจน ให้บทเรียนแก่ประเทศต่างๆ ว่า การขจัดความยากจนสามารถเกิดขึ้นได้ในสภาพการณ์ต่างๆ ที่ไม่เอื้ออำนวย แต่สามารถดำเนินการได้ผล โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีจุดเริ่มต้นจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของท้องถิ่น เหมือนกับความสำเร็จด้านไมโครไฟแนนซ์ของ Grameen Bank ที่อาศัยประโยชน์จากเครือข่ายหมู่บ้านยากจนในบังกลาเทศ