ป.ป.ช.แจงคดีสินบนข้ามชาติ โรลส์รอยซ์ ชี้ รมต-รมช. คมนาคมและบอร์ดการบินไทย ปี47-48 ร่วมกันใช้อำนาจ-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

ป.ป.ช.แจงคดีสินบนข้ามชาติ โรลส์รอยซ์ ชี้ รมต-รมช. คมนาคมและบอร์ดการบินไทย ปี47-48 ร่วมกันใช้อำนาจ-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต