ข้อพิพาท “กรมศุลฯ-แอมเวย์” (12): อธิบดีสรรพากรปฏิเสธเปิดข้อมูลแอมเวย์โอนเงินโบนัสกลับบริษัทแม่ย้อนหลัง ประกอบสำนวนคดี

ข้อพิพาท “กรมศุลฯ-แอมเวย์” (12): อธิบดีสรรพากรเวียนหนังสือตอบปฏิเสธ คำสั่งลับ “หม่อมอุ๋ย” ให้กรมศุลฯ ขอข้อมูลแอมเวย์โอนเงินโบนัสกลับบริษัทแม่ย้อนหลัง ประกอบสำนวนคดี อ้าง ม.10 ห้ามเผยข้อมูลผู้เสียภาษี