ซีรีส์ 15 ปี วิกฤติ 2540 “อมเรศ ศิลาอ่อน” (4) “ถึงติดตะราง ถึงตาย แต่บ้านเมืองพ้นภัยก็ยังคุ้ม”

“อมเรศ” ชี้ คดี ปรส. เป็นข้อหา “การ์ตูน” ฟ้องร้องเพื่อแก้แค้น แต่กรณีเลวร้ายสุด “ถึงติดคุกก็ยังคุ้ม”