มาตรา 112: บางคดีที่ถูกตั้งคำถาม และบางทัศนะของผู้เสนอแก้

กระแสการเรียกร้องให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” หรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทย แต่การโจมตีผู้รณรงค์ยังมักจะไปไม่พ้นข้อกล่าวหาว่า ประสงค์จะ “ล้มเจ้า” ทั้งที่การฟ้องร้องหลายคดีมีคำถามมากมายถึงความเป็นธรรม มาตรฐานของกระบวนการยุติธรรม และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผู้เขียนสรุปตัวอย่างบางคดีและบางทัศนะของผู้ที่เห็นด้วยว่า ไม่ควรคงกฎหมายมาตรานี้ไว้ดังเดิม

อธิบายหลักและอุดมการณ์ในร่างแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ของคณะนิติราษฎร์

สรุปข้อเสนอร่างแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ของคณะนิติราษฎร์ ซึ่งประกอบด้วย 7 ประเด็นสำคัญ โดยจะมีการอภิปรายและเชิญชวนประชาชนให้ลงรายชื่อยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎร ให้พิจารณาแก้ไขกฎหมายดังกล่าวต่อไป

ความลึกลับของคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

เหตุใดสื่อไทยจึงไม่รายงานคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ทั้งที่ถือว่ามี “ความเป็นข่าว” สูงมาก และมีกรณีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละหลายร้อยคดี? ปัณณ์ พาทิศ ชวนติดตามในรายงานพิเศษฉบับนี้