ป.ป.ช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีที่ดินจ.ภูเก็ต ออกโฉนดมิชอบ “รุกที่สาธารณะทับที่อุทยาน” เอื้อนายทุนกว่า100 เรื่อง มีอดีตผู้ว่า-รองผู้ว่า จนท.ที่ดิน เรียกรับเงินตรึม

ป.ป.ช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีที่ดินจ.ภูเก็ต ออกโฉนดมิชอบ “รุกที่สาธารณะทับที่อุทยาน” เอื้อนายทุนกว่า100 เรื่อง มีอดีตผู้ว่า-รองผู้ว่า จนท.ที่ดิน ตรึม เรียกรับเงินในการออกโฉนดบนหาดฟรีดอม ต.กะรน อ.กะทู้ 120 ล้านบาท และออกโฉนดที่ดิน เกาะมะพร้าว เรียกรับเงิน 30ล้านบาท