เปิดแฟ้มลับ ป.ป.ช. ตรวจสำนวนร้อน จาก “ธวัชชัย” สู่การขยายผลขบวนการ “ฮุบที่ดินภูเก็ต” ขรก.-จนท.รัฐ มีเอี่ยวทุกระดับ

เปิดแฟ้มลับ ป.ป.ช. ตรวจสำนวนร้อน จาก “ธวัชชัย” สู่การขยายผลขบวนการ “ฮุบที่ดินภูเก็ต” ขรก.-จนท.รัฐ มีเอี่ยวทุกระดับ