กระทะนี่ลดราคาเยอะจัง น่าซื้ออะ

ที่เมืองนอกการตั้งราคาไว้สูงแล้วลดราคาลงมามีเป็นคดีความหลายคดี เขาถือว่าการตั้งราคาสูงๆ แล้วลดราคาลงมานั้นเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค พอถูกฟ้อง ห้างก็เลยต้องเสียเงินเป็นล้านเหรียญเพื่อยอมความ แต่ในเมืองไทย ผู้ขายสินค้าทำกันสนุกสนาน คงไม่เป็นความผิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกระมัง เพราะไม่เห็นมีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคออกมาว่าอะไร หรือผู้บริโภคของไทยอาจจะฉลาดกว่าฝรั่ง เลยไม่มีเรื่องเป็นคดีความกัน