เปิดปูมที่มาคดีประวัติศาสตร์ การเรียกร้องค่าเสียหายจากเอกชนในคดีระบายข้าวรัฐต่อรัฐ

เปิดปูมที่มาการเรียกร้องค่าเสียหายจากเอกชนในคดีระบายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) คดีประวัติศาสตร์และคดีบรรทัดฐานคดีแรกในการเรียกค่าเสียหายจากเอกชนที่ร่วมกระทำความผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ

จาก “จำนำข้าวทุกเมล็ด – จีทูจี” ถึงคำพิพากษาจำคุก “บุญทรง” 42 ปี – ออกหมายจับ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”

จากจำนำข้าวทุกเมล็ด – ขายข้าวจีทูจี ถึงคำพิพากษาจำคุก “บุญทรง” 42 ปี – ออกหมายจับ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”