สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาชี้ จุฬาฯ ยื้อคดี “ศุภชัย หล่อโลหการ” กรณีการลอกเลียนผลงานทำวิทยานิพนธ์

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชี้ รมต.ศึกษามีอำนาจสั่งจุฬาฯ เร่งคดี “ศุภชัย หล่อโลหการ” กรณีการลอกเลียนผลงานทำวิทยานิพนธ์