คดีการคัดลอกวิทยานิพนธ์ “ศุภชัย หล่อโลหการ” สภาจุฬาฯ โยนเผือกร้อนให้คณะวิทย์ฟันธง

คดีการคัดลอกวิทยานิพนธ์ “ศุภชัย หล่อโลหการ” สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโยนเผือกร้อนให้คณะวิทย์ฟันธง