รู้จัก “คณิตศาสตร์อานุภาพทำลายล้างสูง” (3): ปัญหาในระบบยุติธรรม

ระบบยุติธรรมในสหรัฐอเมริกาก็เป็นอีกวงการที่ประสบภัยจากแบบจำลองอานุภาพทำลายล้างสูง ปัจจุบันศาลใน 24 มลรัฐ (จากทั้งหมด 50 มลรัฐ) ในอเมริกาใช้แบบจำลองการทำผิดซ้ำ (recidivism model) ซึ่งเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในการพิจารณาความเป็นไปได้ที่อาชญากรผู้ต้องโทษจำคุกจะกลับไปทำผิดซ้ำอีก หลังจากที่พ้นโทษออกไปแล้ว ถึงแม้ว่าแบบจำลองนี้โดยรวมจะทำให้การกำหนดโทษของผู้พิพากษามีความ ‘สม่ำเสมอ’ มากกว่าที่แล้วมา (ไม่ต้องมาตั้งข้อสังเกตกันว่า ผู้พิพากษาคนไหน ‘ลำเอียง’ หรือไม่เพียงใด) โอนีลชี้ว่าบ่อยครั้งมันก็อำพรางอคติและสมมุติฐานที่ผิดและอันตรายไว้เบื้องหลังเทคโนโลยีสวยหรูดูดี