“กุลิศ สมบัติศิริ” แจงโครงสร้างรัฐวิสาหกิจหลังมี “ซูเปอร์โฮลดิ้ง” สะสางนโยบายทับซ้อน คานอำนาจนักการเมือง

ผ่านมาเกือบ 1 ปีสำหรับความคืบหน้าของวาระ “ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ” ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างมาก เห็นได้จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งที่ 75/2557 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 หรือเพียงเดือนเดียวหลังจากปฏิวัติยึดอำนาจการปกครอง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซูเปอร์บอร์ด ขึ้นมาสะสางปัญหาที่ค้างคาของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง