“ปลัดคลัง” แถลงปิดบัญชีจำนำข้าว 15 โครงการ ขาดทุน 6.82 แสนล้าน เฉพาะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 4 โครงการ กว่า 5 แสนล้าน

คณะอนุกรรมการฯ สรุปตัวเลขผลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลทั้ง 15 โครงการ เริ่มตั้งแต่ปี 2547 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 รัฐบาลรับจำนำข้าวเปลือกจากชาวนา 84 ล้านตัน จ่ายเงินไปทั้งสิ้น 1,056,565.4 ล้านบาท มีรายได้จากการขายข้าว 374,200 ล้านบาท คาดว่าจะมีผลขาดทุนสุทธิ 682,365 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการรับจำนำข้าวจำนวน 11 โครงการ ขาดทุนสุทธิ 163,674 ล้านบาท เฉพาะโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ 4 โครงการ ขาดทุนสุทธิ 518,691 ล้านบาท