“DSI” สั่งทนายวัดพระธรรมกาย ส่งเวชระเบียนโรงพยาบาล ยืนยัน ”พระธัมมชโย” อาการหนัก 17 พ.ค. นี้ ชี้ขาด

“DSI” สั่งทนายวัดพระธรรมกาย ส่งเวชระเบียน ยืนยัน ”พระธัมมชโย” อาการหนัก 17 พ.ค. นี้ ก่อนเสนอที่ประชุมพนักงานสอบสวนชี้ขาดแจ้งข้อหาที่วัดหรือไม่