แค่ตั้งต้นก็พบ “ตำหนิ” –คำวิพากษ์ “สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ” ก่อนคลอด รธน. ฉบับลบแผล “ทักษิณ”

แค่ตั้งต้นก็พบ “ตำหนิ” –คำวิพากษ์ “สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ” ก่อนคลอด รธน. ฉบับลบแผล “ทักษิณ”