หลากชาติพันธุ์ในพม่าจับมือค้านเขื่อน-ผันน้ำสาละวิน ชี้ทำลายสันติภาพ-หวั่นสงครามกลางเมืองระลอกใหม่

วันที่7 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุมคณะทำงานชุมชน COMREG กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า เครือข่ายปกป้องแม่น้ำสาละวิน (Save the Salween Network) พร้อมองค์กรภาคประชาสังคมในพม่า รวม 110 องค์กร ได้จัดงานแถลงข่าวแสดงจุดยืนอนุรักษ์แม่น้ำสาละวินและคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อน