สหกรณ์ฯ คลองจั่นขอกรมส่งเสริมสหกรณ์ช่วยแจงศาลล้มละลาย 15 ธ.ค. 57 ดึงออมสิน-ธ.ก.ส. ร่วมปล่อยกู้ 5,000 ล้าน – ใช้เงินงบประมาณจ่ายดอกแทน 3 ปี

สหกรณ์เครดิตอยูเนี่ยนคลองจั่นขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ช่วยแจงข้อมูลการฟื้นฟูสหกรณ์ฯ ต่อศาลล้มละลาย 15 ธ.ค. 57 ดึงออมสิน-ธ.ก.ส. ร่วมปล่อยกู้ 5,000 ล้าน เสนอรัฐตั้งงบฯ จ่ายดอกเบี้ยแทน 3 ปี