ประธานสมาคมการประมงฯ ยื่น จม. ถึงคณะกรรมาธิการยุโรป ชี้กดดันไทยแก้ IUU ไม่เป็นธรรม ระบุ 2 ปีเดินมาผิดทางประมงไทยล่มสลาย

ประธานสมาคมการประมงฯ ยื่น จม. ถึงคณะกรรมาธิการยุโรป ระบุกดดันไทยแก้ IUU ไม่เป็นธรรม ชี้ 2 ปีเดินมาผิดทาง ทำประมงไทยสู่ภาวะล่มสลาย แจงทางออกต้องทำด้วยมิติแบบไทยๆ

คำวินิจฉัยกรรมาธิการยุโรปกรณี IUU (4): ข้อสรุปประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้กฎระเบียบ IUU

คำวินิจฉัยกรรมาธิการยุโรปกรณี IUU (4): ข้อสรุปประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้กฎระเบียบ IUU