มองกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านฐานคิดของฝ่ายความมั่นคง

เมื่อพิจารณาเนื้อหารายงานคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา ค่อนข้างชัดเจนว่าฝ่ายความมั่นคงมอง “ภัยคุกคามไซเบอร์” ในไทยว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหา “เนื้อหา” เป็นหลัก โดยเฉพาะเนื้อหาที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ คลิปอนาจาร หรือการพนันออนไลน์ มิใช่ปัญหา “เทคนิค” อย่างเช่นการโจมตีระบบ ข้อเสนอส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นการเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่ให้ดักฟังและสอดแนมข้อมูล วางมาตรการระบุตัวตน ฯลฯ เพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี แทนที่จะเน้นมาตรการยกระดับขีดความปลอดภัยของระบบ การประสานงานระหว่างรัฐกับเอกชน และการยกระดับศักยภาพของบุคลากร ซึ่งจำเป็นต่อการรับมือกับปัญหาด้าน “เทคนิค” ซึ่งเป็นขอบเขตนิยามของ “ภัยคุกคามไซเบอร์” ที่ใช้กันในระดับสากล