มติคณะกรรมการสรรหา เลือก “วิทยา-สุวณา-วัชรพล-สุรศักดิ์-บุณยวัจน์” เป็นกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหม่ – ส่ง สนช. รับรอง

มติคณะกรรมการสรรหา เลือก “วิทยา-สุวณา-วัชรพล-สุรศักดิ์-บุณยวัจน์” เป็นกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหม่ – ส่ง สนช. รับรอง

สำรวจรายชื่อผู้สมัครเป็น ป.ป.ช. จาก 59 คน เป็น ขรก. พลเรือนมากสุด เชี่ยวชาญงานกฎหมาย 23 คน – ถ้าได้เป็นอยู่ยาว 9 ปี

สำรวจรายชื่อผู้สมัครเป็น ป.ป.ช. จากยอด 59 คน เป็น ขรก. พลเรือนมากสุด เชี่ยวชาญงานกฎหมาย 23 คน – ถ้าได้เป็นอยู่ยาว 9 ปี