หมอ (ประเวศ) ตรวจโรคหมอ ‘หมอเอาแต่เรียนจากศพ ศพคือคนตาย คนตายไม่สอนเราเหมือนคนเป็น’

หมอ (ประเวศ) ตรวจโรคหมอ ‘หมอเอาแต่เรียนจากศพ ศพคือคนตาย คนตายไม่สอนเราเหมือนคนเป็น’