“กอบศักดิ์ ภูตระกูล” ขับเคลื่อนแผนปฏิรูปนัดแรก – ชูไอเดีย “ตอบโจทย์ประชาชน” 5 ด้าน

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง ว่าในช่วงแรกของการประชุมจะเป็นการอธิบายภาพรวมของแผนการปฏิรูป 11 ด้าน เนื่องจากกรรมการหลายท่านอาจจะไมาได้ติดตามประเด็นการปฏิรูปทักด้านอย่างละเอียด โดยมีประเด็นปฏิรูปทั้งสิ้น 133 ประเด็น 482 กิจกรรม และสามารถจัดลำดับความสำคัญได้ 4 กลุ่ม

คณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ 20 ปีเดินหน้ารับฟังความคิดเห็น – จับยุทธศาสตร์ “แข่งขันได้-กระจายไปสู่ทุกคน-ยั่งยืน”

คณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ 20 ปีเดินหน้ารับฟังความคิดเห็น – จับยุทธศาสตร์ “แข่งขันได้-กระจายไปสู่ทุกคน-ยั่งยืน”

นายกฯ สั่ง “คมนาคม” เร่งปลดล็อกรถเมล์ NGV – มติ ครม. ไฟเขียว กม. 4 ฉบับ เดินหน้าประมูลปิโตรเลียม ต.ค. 60

นายกฯ สั่ง “คมนาคม” เร่งปลดล็อกรถเมล์ NGV – มติ ครม. ไฟเขียว กม. 4 ฉบับ เดินหน้าประมูลปิโตรเลียม ต.ค. 60 เคาะรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 120 คน

สถาบันอนาคตไทยศึกษาชี้แก้ความขัดแย้ง ต้องปฏิรูป “การปฏิรูป” อย่าซ้ำรอยเดิม 3 ปี 4 คณะใช้เงิน1,300 ล้าน – มีแต่ข้อเสนอ สุดท้ายอยู่”บนหิ้ง”

สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดเผยแนวทางเพื่อการปฏิรูปครั้งใหม่ รูปแบบต้องเปลี่ยนไปจากเดิม เร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น โดยต่อยอดจากที่เคยมีการศึกษาไว้แล้ว ข้อเสนอต้องเน้นไปที่ผลลัพธ์ และมีตัวชี้วัดชัดเจน ในรูปแบบของ“ข้อตกลงร่วมกัน” ระหว่างรัฐบาลกับภาคส่วนอื่นๆ ของสังคม อย่างภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันตรวจสอบ และสร้างแรงจูงใจให้ถูกนำไปปฏิบัติจริง