“หมอประดิษฐ” ปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข – จ่ายค่าตอบแทน “คนสาธารณสุข” ใครทำงานมากได้มาก และรื้อระบบตระกูล “ส” ใหม่

“หมอประดิษฐ สินธวณรงค์” ปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข – จ่ายค่าตอบแทน “คนสาธารณสุข” ใหม่ ใครทำงานมากได้มาก และรื้อระบบการทำงานตระกูล “ส” ให้สอดรับทิศทางนโยบายสุขภาพของประเทศอย่างจริงจัง