เมื่อคนวงในชำแหละเบื้องหลังการดูแล “ราคายางตกต่ำ” จะคำนวณจาก “ต้นทุน” หรือ “ความคาดหวัง”

เมื่อคนวงในชำแหละเบื้องหลังการดูแล “ราคายาง” ทำอย่างไรถึงจะแก้โจทย์ชาวสวนยาง เพราะ”ราคาตกต่ำ” ไม่ได้คำนวณจากต้นทุนของเกษตรกร แต่คำนวณจากความคาดหวัง