เขื่อนแม่วงก์ไม่มีวันหมดอายุ ถ้ากรมชลประทานไม่ถอนอีเอชไอเอจาก สผ.

ภายใต้กฎอัยการศึก การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมเพื่อคัดค้านอีเอชไอเอโครงการเขื่อนแม่วงก์ช่วงเวลาก่อน คชก. พิจารณาอีเอชไอในวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยวันที่ 18 พฤศจิกายน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีบันทึกข้อความถึง สผ. ว่าไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนแม่วงก์ในพื้นที่อนุรักษ์ แต่กรมชลประทานยังคงเดินหน้าทำอีเอชไอเอต่อไปโดยไม่พูดถึงการถอนอีเอชไอเอเพื่อยกเลิกโครงการ ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งมอบนโยบายให้หน่วยงานทำตามหน้าที่