“คงเดช” แถลงคลิป “ล็อกหวย” บิดเบือน! ด้านกองสลากยันโปร่งใส ชี้เลขที่ออกเป็นความ “บังเอิญ”

“คงเดช หุ่นผดุงรัตน์ ” แถลงคลิป “ล็อกหวย” บิดเบือน! ด้านกองสลากยันโปร่งใส ชี้เลขที่ออกเป็นความ “บังเอิญ”