ห่วงโซ่อุปทาน เกษตรพันธสัญญา แม่แจ่ม

ข้อเสนอของคนต้นน้ำ ถึงห่วงโซ่อุปทานกลางน้ำซึ่งทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตรายใหญ่ และห่วงโซ่อุปทานปลายน้ำ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และรัฐบาล

“ความซับซ้อนของภูโกร๋น”

“ความซับซ้อนของภูโกร๋น” เมื่อป่าสงวนกลายเป็นสภาพภูโกร๋น เป็นภูเขาดินแดง มีต้นไม้เป็นสิ่งแปลกปลอมอยู่ประปราย ไม่มีแม้แต่ต้นหญ้า เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ที่จังหวัดน่าน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

ตลาดคอมมอดิตี้ในภาวะวิกฤต มีทั้งรุ่งและร่วง

ท่ามกลางวิกฤตต่างๆ ที่รุมเร้าเศรษฐกิจโลกเพิ่มมากขึ้น ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ หรือคอมมอดิตี้กำลังเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยใหม่ๆ กำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากปัจจัยวิกฤตหนี้ในยุโรป แตกต่างกับกลุ่มสินค้าเกษตรทั้งข้าวโพด ข้าวและน้ำตาลที่กำลังพุ่งทะยานสวนทางจากผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติ