กลยุทธปราบอหังการข้าวพม่า

ปัจจุบัน พม่าเริ่มฮึดขึ้นมาใหม่ เปิดประเทศ ปรับเอาระบบเศรษฐกิจแบบตลาดมาใช้ ในปี 2553 ได้มีการจัดตั้ง Myanmar Rice Industry Association (MRIA) และ Myanmar Rice and Paddy Traders’ Association (MRPTA) ใช้เอกชนเป็นหัวหอก ปรับปรุงระบบการผลิตและการค้าใหม่หมด มีการผลิตพันธุ์ข้าวใหม่ๆ คุณภาพสูงขึ้นมาก ข้าวพันธุ์ Paw San Hmue ของพม่าได้รับรางวัลว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกเมื่อปี 2011 แม้แต่ข้าวหอม Lone Thwe Hmue ก็ได้รับการยอมรับว่าคุณภาพเบียดข้าวหอมมะลิอันโด่งดังของเราได้