เปิด 3 บริษัทจัดจำหน่ายข้าวถุง จดทะเบียนธุรกิจรับเหมา-ค้าสลากกินแบ่ง อึ้ง! ทำสัญญาขายข้าวสารคืนให้โรงสี

เปิด 3 บริษัทจัดจำหน่ายข้าวถุง จดทะเบียนธุรกิจรับเหมา-ค้าสลากกินแบ่ง อึ้ง! ทำสัญญาขายข้าวสารคืนให้โรงสี

ข้าวถุงธงฟ้าซ้ำรอยจีทูจี เลี่ยงประมูล-ขายตลาดมืด กมธ. เตรียมหลักฐานฟ้อง ป.ป.ช.

ข้าวถุงธงฟ้าซ้ำรอยจีทูจี เลี่ยงประมูล- ขายตลาดมืด กมธ.เตรียมหลักฐานฟ้อง ป.ป.ช.