ข้าวถุงธงฟ้าซ้ำรอยจีทูจี เลี่ยงประมูล-ขายตลาดมืด กมธ. เตรียมหลักฐานฟ้อง ป.ป.ช.

ข้าวถุงธงฟ้าซ้ำรอยจีทูจี เลี่ยงประมูล- ขายตลาดมืด กมธ.เตรียมหลักฐานฟ้อง ป.ป.ช.