ระบบทางคู่ ข้อเท็จจริงรถไฟไทย (ตอน 3) : 125 ปีสร้างรางได้ 4,430 กม. – ปี 2554 มีถนน 463,795 กม. มากกว่าทางรถไฟเกิน 100 เท่า

125 ปีรถไฟไทยมีสร้างรางแค่ 4,430 กม. และณ ปี 2554 มีการสร้างถนนไปแล้ว 463,795 กม. มากกว่าทางรถไฟเกิน 100 เท่า ขณะที่ประชากรโตมากกว่า 3 เท่า เศรษฐกิจโต 18 เท่า