3 วิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมคนง่ายๆ (เเละถูกๆ) เพื่อการพัฒนาชีวิตของคนในสังคม

วันนี้ผมจะมาเล่าถึง 3 วิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนอื่นง่ายๆ เพื่อที่จะให้เขาเลือกแต่ในสิ่งที่ดีกับตัวเองและสังคมโดยแทบที่จะไม่ต้องเสียตังค์เลยให้ฟังกัน

“จรัล งามวิโรจน์เจริญ” Data Scientist เปิดความจริงในโลกเสมือน การกระจายข่าวแบบโรคระบาด อนาคตและโลกที่ Data คืออำนาจ

“จรัล งามวิโรจน์เจริญ” Data Scientist เปิดความจริงในโลกเสมือน การกระจายข่าวแบบโรคระบาด อนาคตและโลกที่ Data คืออำนาจ