เครดิตบูโรจับมือกับ AMC ชั้นนำ 8 แห่ง ช่วยเหลือลูกหนี้ขอแก้ไขข้อมูลเครดิต

บริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ AMC 8 รายใหญ่ ลงนาม MOU ” บันทึกความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกหนี้ในการขอแก้ไขข้อมูลเมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหนี้ที่สมาชิกเครดิตบูโรได้โอนขายไปยัง AMC และต่อมาลูกหนี้รายนั้นได้ชำระหนี้แก่ AMC ผู้ที่รับโอนหนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำให้เครดิตบูโรสามารถปรับปรุงสถานะบัญชีในรายงานเครดิตบูโรของลูกหนี้รายดังกล่าวตามความเป็นจริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้ และสร้างโอกาสในการไปขอสินเชื่อใหม่ ตามที่กฎหมายกำหนด