ตัวแทนชาวกัมพูชา 200 ครอบครัวส่งจดหมายถึง บ.น้ำตาลขอนแก่น ขอเจรจาโปร่งใสกรณีข้อพิพาทที่ดินชาวกัมพูชาที่ยืดเยื้อนาน 8 ปี

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 บริษัทที่ปรึกษากฎหมายจากกรุงลอนดอน และศูนย์การศึกษากฎหมายเพื่อชุมชน (Community Legal Education Centre-CLEC) ในนามตัวแทนของชาวบ้านจำนวน 200 ครอบครัวในจังหวัดเกาะกงของกัมพูชาได้ทำจดหมายแถลงเพื่อดำเนินการทางกฎหมายในข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลเกาะกง (Koh Kong Sugar Industry Company) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น บริษัทสวนป่าเกาะกง (Koh Kong Plantation Company) และเทตแอนด์ไลล์ (Tate & Lyle) บริษัทน้ำตาลยักษ์ใหญ่ของอังกฤษ ส่งจดหมายถึงบริษัทน้ำตาลเกาะกงเพื่อเชิญให้ทำการพูดคุยอย่างเป็นทางการในการแก้ไขข้อพิพาท