เบื้องหลังเจรจาชดเชยค่าเสียหายข้อพิพาทขึ้นค่าทางด่วน 8,000 ล้าน – เผยเงินเดือนจนท.เก็บเงินเฉลี่ย 50,000 บาท/คน/เดือน

เบื้องหลังเจรจาค่าเสียหายข้อพิพาทขึ้นค่าทางด่วน 8,000 ล้าน – เผยเงินเดือนจนท.เก็บเงินเฉลี่ย 50,000 บาท/คน/เดือน เปิดข้อพิพาท 26 คดี 40,869 ล้านบาท แต่กทพ. ไม่ลงบัญชี ชี้ยังไม่เสียหาย