“ประยุทธ์ ” ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2 ล้านคน อัตรา 10 % ใช้งบ 22,900 ล้าน – ระดับไหนเงินเดือนเท่าไหร่ มีผล 1 ธันวาคม 2557

มติครม. 9 ธันวาคม 2557 “ประยุทธ์ จันทร์โอชา ” ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2 ล้านคน อัตรา 10 % ใช้งบประมาณ 22,900 ล้าน – ระดับไหนเงินเดือนเท่าไหร่ มีผลตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557