กางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อุตสาหกรรมอะไรที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ แล้วจะแข่งได้อย่างไร

กางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อุตสาหกรรมอะไรที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ แล้วจะแข่งได้อย่างไร

“สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” คนไทยมีจิตสำนึก คิดเป็น อย่าปล่อยให้ไทยเป็นคนป่วยของเอเชียที่รักษาไม่ได้

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กล่าวเปิดงาน AEC Business Forum ภายใต้หัวข้อ “2015: The Year of AEC” จัดโดย ธนาคารกรุงเทพ เมื่อวันศุกร์ที่ 2558

เปิดหลักเกณฑ์การวัด WEF ไทยอยู่ตรงไหน ดีกว่าเดิมเล็กน้อย ช้ากว่าเพื่อนอาเซียนตรงไหน จากปี 2549-ปัจจุบัน ไทยพัฒนาถอยหลังอย่างไร

เปิดรายงานขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของ WEF ไทยอยู่ตรงไหน ดีกว่าเดิมเล็กน้อย ช้ากว่าเพื่อนอาเซียนตรงไหน จากปี 2549-ปัจจุบัน ไทยพัฒนาถอยหลังอย่างไร และจุดแข็งของไทยคือเศรษฐกิจมหภาค