ซีรีส์ 15 ปี วิกฤติ 2540 “อมเรศ ศิลาอ่อน” (2) แจงกระบวนการขายทรัพย์สิน 56 ไฟแนนซ์ “โปร่งใส-ราคาเหมาะสม”

“อมเรศ” แจงกระบวนการขาย 56 ไฟแนนซ์ โปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ให้ต่างชาติ และราคาที่ได้เป็นไปตามราคาตลาดโลก