โฉนดที่ดิน สกสค. 48 ไร่ที่สุราษฎร์ฯ ล่องหน บอร์ดสกสค. ทวง”ผู้อำนวยการองค์การค้าฯ” คืนภายใน 3 ก.พ. นี้

โฉนดที่ดินสกสค. 48 ไร่ที่สุราษฎร์ฯ ล่องหน บอร์ดสกสค. ทวง” สันติภาพ อินทรพัฒน์” คืนภายใน 3 กพ.นี้