คนหนึ่งแค่ต้องกินน้ำกร่อย แต่อีกคนไม่มีน้ำจะกิน

ข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ ทำนอง“ชาวบ้านเปิดศึกแย่งน้ำ” แต่ยังไม่เห็นรัฐบาลออกมาประกาศว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นวิกฤติแห่งชาติ แต่ในสายตาผม ซึ่งเป็นวิศวกรน้ำคนหนึ่งของประเทศ เห็นว่ามันเป็นแล้ว และควรต้องมีมาตรการออกมาแก้ไข ปรับปรุง ป้องกัน และจัดการ ออกมาโดยเร็ว