ปลัดคลังเตรียมตั้งคณะกรรมการเช็คบิลนักเมือง-ข้าราชการ รายบุคคล เรียกค่าเสียหายกรณีจำนำข้าวขาดทุน 7 แสนล้านบาท

ปลัดคลังเตรียมตั้งคณะกรรมการเช็คบิลนักเมือง-ข้าราชการ เรียกค่าเสียหายทำจำนำข้าวเจ๊งกว่า 7 แสนล้านบาท แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพื่อกำหนดตัวเลขความเสียหายที่ผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบเป็นรายบุคคล