พิษจำนำข้าว เมื่อโรงสีถูกเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน – กระทู้ถามนายกฯ แต่มอบ “ณัฐวุฒิ” ตอบ มีแต่วิวาทะ ไม่กางหลักฐานโชว์

พิษจำนำข้าว เมื่อโรงสีถูกเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน – กระทู้สดถามนายกฯ แต่มอบ “ณัฐวุฒิ” ตอบ มีแต่วิวาทะไม่กางหลักฐานโชว์