อุปสรรคของการปฏิรูปที่แท้จริง (3): มายาคติเกี่ยวกับกฎหมาย

ลำพังการที่ คสช. ใช้อำนาจเผด็จการออกคำสั่งต่างๆ และประกาศว่าคำสั่งเหล่านั้นมีสถานะเป็นกฎหมาย ย่อมมิได้ทำให้คำสั่งเหล่านั้น “ชอบด้วยกฎหมาย” หรือตรงตามหลักนิติรัฐโดยอัตโนมัติ ที่ผ่านมามีคำสั่ง คสช. จำนวนมากซึ่งล่วงล้ำแดนสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยที่อธิบายไม่ได้ หรือไม่เคยอธิบาย ว่าคำสั่งเหล่านั้น “จำเป็น” อย่างไร เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไร

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 27 มี.ค. – 2 เม.ย. 2559: “‘บิ๊กตู่’ ชี้ โพสต์ภาพขันแดง=สนับสนุนผู้กระทำผิด” และ “ไม่ง้อแอปเปิล เอฟบีไอเจาะเอง ไอโฟนมือกราดยิง”

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 27 มี.ค. – 2 เม.ย. 2559 :“บิ๊กตู่” ชี้ โพสต์ภาพขันแดง=สนับสนุนผู้กระทำผิด-กกต. แจง เลือกตั้ง ’57 เงินเหลือแต่ไม่คืนคลัง-มีชัย แจง ร่นอายุเรียนฟรี เพิ่มความเท่าเทียม-เรียกพบแกนนำค้านโรงไฟฟ้าขยะเชียงราก อ้าง “เป็นผู้มีอิทธิพล”-ไม่ง้อแอปเปิล เอฟบีไอเจาะเอง ไอโฟนมือกราดยิง