แบงก์ชาติกับสภาวะทิ้งตัว “เงินเฟ้อ-ของแพงทั้งเมือง” จะบริหารอย่างไรให้สมดุล

แบงก์ชาติกับสภาวะทิ้งตัว “เงินเฟ้อ กับ ของแพง” จะบริหารอย่างไรให้สมดุลระหว่าง “มนต์เสน่ห์ – มนต์ดำ” ระบุมั่นใจน่าจะเอาอยู่ แม้จะสวนทางความรู้สึกประชาชน “ของแพงทั้งเมือง” ก็ตาม