“เดชา ศิริภัทร” ปราชญ์ชาวนา (จบ): “ขวัญสุพรรณ” ต้นแบบแนวคิด”ข้าว”เพื่อชาวสุพรรณ ชิมได้ ส.ค.นี้

ดีเดย์สิงหาคมนี้ “ขวัญสุพรรณ” โครงการข้าวจังหวัดเพื่อคนสุพรรณ 8 แสนคน บนแนวคิด ปลูกที่สุพรรณ สีที่สุพรรณ ขายที่สุพรรณ “เดชา ศิริภัทร” มั่นใจ ถ้าสำเร็จ พร้อมผลักดันเป็นต้นการผลิตข้าวขยายไปจังหวัดใกล้เคียง