สศช. กางสภาพสังคมไทยปี’59 -ว่างงานเพิ่ม-การศึกษารั้งท้ายเวทีโลก-เยาวชนดื่มสุรามากขึ้น

สศช. ชี้สภาพสังคมไทย “สถิติว่างงานเพิ่ม-เร่งยกระดับการศึกษา-เยาวชนดื่มสุรา-ความรุนแรงในเด็กและสตรี-คาดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นปี 59”

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ จัดการอย่างไรให้ปลอดภัย(ตอนที่ 1) : สถานการณ์ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี ได้นำเสนอ “สถานการณ์ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์” ในงานเสวนาวิชาการ”ขยะอิเล็กทรอนิกส์:จัดการอย่างไรให้ปลอดภัย” จัดโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย