ขยะพิษ:ปัญหาโลกแตกที่ไม่มีเจ้าภาพรับผิดชอบ (1)

ยูเอ็นดีพี เผยขยะพิษทั่วทุกมุมโลกเพิ่มขึ้นถึงปีละประมาณ 40 ล้านตัน คาดว่าในปี 2563 ปริมาณขยะพิษจะเพิ่มขึ้น 4 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2550 โดยสหรัฐฯ เป็นตัวการก่อขยะพิษมากที่สุดในโลก รองลงมาคือ จีน และตามด้วยยุโรป