ละครเวที “เพื่อชาติ เพื่อ humanity” เบื้องหลังการนำเสนอประวัติศาสตร์คนเล็กคนน้อยที่ยิ่งใหญ่

นายจำกัด พลางกูร สมาชิกเสรีไทยสายในประเทศ เดินทางไปแจ้งข่าวและเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่ตกเป็นประเทศแพ้สงครามเนื่องจากไม่ได้เห็นด้วยกับกองทัพญี่ปุ่นที่เข้ามาในประเทศไทยขณะนั้น ที่เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีนระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2486 แต่กว่าจะได้พบกับ เจียง ไคเช็ก “จำกัด” ต้องพบเจออุปสรรคมากมาย ประวัติศาสตร์ของเขาถูกนำกลับมากล่าวถึงอีกครั้ง เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาแนวคิดและความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจของคนเล็กๆ คนหนึ่ง

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ผู้บันทึกประวัติศาสตร์ “จำกัด พลางกูร” บุคคลหลังม่านขบวนการเสรีไทย

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ผู้บันทึกประวัติศาสตร์ “จำกัด พลางกูร” บุคคลหลังม่านขบวนการเสรีไทย